• Προσευχές και μαλακίες | #Comment WIN

  Μούγκα

  τστσ, τα χριστιανά πάλι και αυτοί οι κακοί άθεοι.. Πφ!

  comment is win

  no captions here q;

  Το παραπάνω κείμενο είναι μη ειδησεογραφικό. Αποτελεί μια χιουμοριστική - σατιρική καταγραφή της επικαιρότητας και το περιεχόμενο του δεν θα πρέπει εκληφθεί ως ενημερωτικό ή να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω ως τεκμηρίωση άλλων κειμένων ή λήψης αποφάσεων.

  Comments are closed.